slidetext

Ekskursijos po Vilnių pėsčiomis


„XIX amžiaus Vilnius“

Daugeliui mūsų Vilnius – tai, visų pirma, viduramžių senamiestis. Po jo siauras gatveles mes klajojame, jo istorija domimės ir būtent juo mes taip didžiuojamės. Bet Vilnių palietė ir kitos epochos, palikdamos savus ženklus miesto veide. Tad visus Jus kviečiame pažinti XIX amžiaus Vilniaus architektūrą ir istoriją.

„Pirmieji Vilniaus žingsniai“

Net ir trisdešimt metų Vilniuje pragyvenęs miestietis retai žino savo miesto vystimosi istoriją. Kuris iš mūsų susimastė kodėl Bernardinų bažnyčia stovi būtent toje vietoje, kokios trys dalys sudarė miesto pagrindą arba kodėl visos cerkvės pilies bei didžiojoje gatvėje pastatytos kairėje pusėje. Šios ekskursijos metu Jums bus atsakyta ne tik į šiuos klausimus, bet ir atskleista sostinės raidos istorija.

„Didikų gatvės“

Eisime Trakų, Dominikonų, Jonų gatvėmis, pasieksime Bonifratrų vienuolyną. Ekskursijos metu sužinosime kur gyveno garsiųjų Lietuvos giminių atstovai – Tiškevičiai,

Umiastovskiai, Pacai... Sužinosime, kur gyveno garsiosios Pavlovo respublikos įkūrėjas Povilas Bžostovskis, kriptoskur stovėjo L.Stuokos Gucevičiausbaltoji_mergel namai. 1635m į Vilnių atvyko bonifratrų vienuoliai, pakviesti vyskupo A.Vainos. Tai jie įkūrė pirmąją psichikos ligų ligoninę Vilniuje. O vienuolyno pastatą ir Šv.Kryžiaus bažnyčią paprašysime parodyti Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos seselių vienuolių, kurios čia vykdo didžiulį apaštalinį ir socialinį darbą.

„Vilniaus širdis“

Kelionę pradėsime nuo Katedros-pagrindinės Lietuvos šventovės.

Pasižvalgysime aplinkui – ten, kur kadaise buvo Šventaragio slėnis, kur tekėjo Kačergos upė ir kur buvo senoji Vilnelės vaga. Sužinosime apie dingusią šv. Marijos Magdalietės bažnyčią ir Šlapiuosius vartus. Pilies

gatvės namai pilni jaudinančių paslapčių – jas ir bandysime atskleisti. Kiemeliais nusileisime iki Bernardinų, Šv.Onos ir Šv.Mykolo bažnyčių,

Nesunku įsivaizduoti, kiek dar įdomybių atskleis šis gotikos kampelis. Literatų gatvėje apžiūrėsime paminklines plyteles, kurias Lietuvos menininkai sukūrė pagerbdami rašytojus ir poetus. Pro Šv. Praskevijos (Piatnickajos) cerkvę, nueisime iki Rotušės, kur visada virė gyvenimas, vyko prekyba, buvo vaidinami spektakliai ir baudžiami nus

Prezidentra.treiadieniaiIMG_2066„Šventovių kampas“

Kelionę pradėsime nuo Rotušės, kur visada virė gyvenimas, vyko prekyba, buvo vaidinami spektakliai ir baudžiami nusikaltėliai. Visai šalia – pirmoji Vilniuje barokinė Šv.Kazimiero bažnyčia. Šv.Teresės karmelitų bažnyčia sujungta su garsiaisiais Aušros vartais. Sužinosime jų istoriją, galėsime galvas nulenkti prieš malonėmis ir stebuklais garsėjantį švč.Mergelės Marijos paveikslą. Stačiatikių Šv.Dvasios cekvė ir vienuolynas saugo trijų stačiatikių šventųjų palaikus. Kas jie? Ir kodėl paskelbti šventaisiais – sužinosime. Unitų Švč.Trejybės bažnyčia taip pat pilna paslapčių ir istorijų. Šalia esančiame vienuolyne XIXa, devynis mėnesius kalėjo A.Mickevičius, Čia jis parašė Vėlinių III dalį. Tikriausiai retas kas žino, kur stovėjo Šv.Nikodemo bažnyčia. Ten buvo slaugomi ligonys, maru sergantieji.

petropovilo„Vilnius – religijų ir tautų kryžkelė“bernardinai

Savo daugiatautiškumu Vilnius stebina ir žavi. Žydai, lenkai, rusai bei vokiečiai gyveno šalia, išvengdami didesnių konfliktų bei susidūrimų. Ši ekskursija Jums atskleis kur buvo vokiečių kvartalas ir žydų getai. Taip pat aplankysime rusiškąją miesto dalį bei sužinosime kaip ir iš kur miestas gaudavo agurkų.

„Pietinės miesto sienos istorijos“

Pietinė miesto sienos dalis turėjo dvejus labai svarbius miestiečių gyvenimui vartus –Rūdininkų ir Trakų. Nuo jų ir prasidės mūsų pasivaikščiojimas. Susipažinsime su pranciškonų vienuolynu, sužinosim kokiomis malonėmis garsėja Baltoji Mergelė, kur stovėjo dingusi Juozapo Sužadėtinio bažnyčia, kur gyveno prieštaringoji asmenybė – Andrius Tovlianskis. Pasidairysime po atgimstančią Visų Šventųjų bažnyčią.

„Antakalnio perlai“

Antakalnis formavosi kaip Vilniaus priemiestis. Čia kūrėsi didikų Sapiegų, Pacų rezidencijos. Didikai į Vilnių kvietė atvykti vienuolius, statė jiems bažnyčias ir vienuolynus. Taip Antakalnyje gimė baroko perlas – Šv.Petro ir Povilo bažnyčia bei Trinitorių bažnyčia. Dabar čia veikia Vilniaus Šv.Jono teologo vienuolynas. Kuo gyvena šis visiškai neseniai susikūrusi vienuolių bendrija – sužinosime atsilankę pas juos.

Taip pat, galime pasiūlyti ir daugiau įdomių ir intriguojančių kelionių, Jums tereikia susisiekti su mumis:
El paštu: viatoris@benefita.lt
Tel +370 620 81192 +370 652 26031